Opleiding BHV


Elke organisatie is vanuit de Arbo-wet verplicht om minimaal één werknemer
als BHV-er (bedrijfshulpverlener) aan te wijzen. Een BHV-er kan op elke
afdeling in de organisatie werkzaam zijn. Bij grotere bedrijven moeten er
meerdere BHV-ers aanwezig zijn. Er is geen specifieke vooropleiding vereist
om aan de cursus BHV deel te nemen.

Deze tweedaagse opleiding tot BHV-er bevat twee onderdelen.

Eén lesdag is gericht op het onderdeel Eerste Hulp. Op deze dag leert u
een incident in te schatten, te alarmeren en wat u kunt doen bij verschillende
soorten letsels.

De andere lesdag leert u een incident in te schatten, te alarmeren,
een beginnende brand te bestrijden en een afdeling of gebouw te ontruimen.

Beide cursusdagen sluit u af met een meerkeuze NIBHV examen. Daarnaast
worden uw praktijkverrichtingen beoordeeld. Heeft u beide dagen en beide
examens goed doorlopen dan ontvangt u een NIBHV Basisdiploma
Bedrijfshulpverlener, een certificaat Eerste Hulp en een certificaat
Brandbestrijding en Ontruiming en een legitimatiepas.

Het basisdiploma BHV, de deelcertificaten en de legitimatiepas zijn
één jaar geldig. Door elk jaar de Herhalingscursus BHV te volgen,
kunt u de geldigheid verlengen en blijft u geregistreerd staan als
officieel BHV-er.